Àðõèâà
 Àðõèâà 2007
 Àðõèâà 2008
 

   

 

 

 

 

 

 

 

Latest News
  Next 

09-04-2014

Во текот на викендот од 4 до 6 Април се оддржа втората подготвителна работилница на ПХВ колегиумот на инструктори во циклусот 2013-2014.

07-04-2014

Обуката започнува на ден 22.04.2014 год. вторник.

02-04-2014

Активност на Црвен крст на град Скопје и ООЦК на територија на град Скопје. Во рамките на глобалните иницијативи за зачувување на планетата земја

31-03-2014

На 28.03.2014 година во просториите на Дневниот центар за стари лица 20те волонтери

19-03-2014

По повод 17 Март, Ден на основањето на Црвен крст на РМ и Ден на крводарителството во Република Македонија,

17-03-2014

Црвениот крст на град Скопје во рамките на програмата посветена на лицата во трето доба оваа година одблежа поинаков 8ми март.

03-03-2014

Клубот на млади при Црвен крст на град Скопје заедно со штитениците од дневниот центар Порака организираа заедничка посета во Кинотека на Македонија.

28-02-2014

Министерстото за образование и наука, Бирото за развој на образованието, Спортски центар „Борис Трајковски“ и град Скопје го започна проектот „ Настава по пливање“, наменет за учениците од прва година од средните училишта на град Скопје.

27-02-2014

На 21.02.2014 година во просториите на ДХО Даре Џамбаз во рамките на Дневниот центар за стари лица

17-02-2014

Клубот на млади при Црвен крст на град Скопје во соработка со ДМУБЦ И.Н.Луј и годинава по шести пат го реализираа хуманитарниот концерт под наслов Љубовни ноти 6.


Video

This text will be replaced

 
 
 
 
 

 

 
 
    Copyright  Redcross-Skopje © 2014. All Rights Reserved